Sustav e-Građani

Naslovna Blog

Sustav e-Građani
  • 24.04.2020.
Što je sustav e-Građani i kako funkcionira?

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. 

Sustav e-Građani čine:

*Središnji državni portal
*Osobni korisnički pretinac i
*Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. 

Komponente predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom.

*Središnji državni portal
Središnji državni portal  je jedinstveno mjesto za pristup javnim informacijama. Osnovna svrha središnjeg državnog portala je objedinjavanje informacija državnih institucija kako bi građani na što jednostavniji način došli do traženih informacija.

*Osobni korisnički pretinac
Osobni korisnički pretinac svakom građaninu, koji ima važeći OIB, omogućava primanje osobnih službenih poruka  vezanih za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i osobne statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu. Putem njega građanin će biti informiran o njemu važnim situacijama i događajima vezanim za osobna zakonska prava i obveze te o korištenju osobnih podataka u javnom sektoru. Popis e-poruka u Osobnom korisničkom pretincu možete pronaći ovdje.
 
Osobni korisnički pretinac dostupan je i kao aplikacija za mobilne uređaje na platformama Android, iOS (za iPhone i iPad) te Windows Phone. 

*Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS)
Osnovni zadatak NIAS-a je sigurna i pouzdana identifikacija i autentifikacija korisnika koji putem odgovarajuće vjerodajnice pristupaju javnim elektroničkim uslugama. U svom radu, NIAS razmjenjuje samo one podatke koji su nužni za jednoznačnu identifikaciju korisnika.
 
Zna li NIAS moj PIN, lozinku ili bilo koji tajni podatak vezan uz moju vjerodajnicu?
Ne. Tajne podatke vezane uz vjerodajnicu zna samo korisnik vjerodajnice. NIAS od izdavatelja vjerodajnice preuzima samo vaš OIB i niti jedan drugi podataka.

Što je vjerodajnica?
Vjerodajnica je sredstvo dokazivanja (prepoznavanja) elektroničkog identiteta koje je zaštićeno tehnološkim protokolima. Vjerodajnica je nešto što korisnik zna i/ili posjeduje (npr. korisničko ime/lozinka, token na mobilnom telefonu, digitalni certifikat i sl.).  Korisnik vjerodajnicu treba pažljivo čuvati i nikome ju ne smije povjeravati.
 
Razine sigurnosti vjerodajnice
Razina sigurnosti vjerodajnice predstavlja stupanj ranjivosti vjerodajnice prilikom njezinog korištenja. NIAS razlikuje četiri razine sigurnosti (razina 1 je najniža, razina 4 je najviša) koje su usklađene s preporukama i iskustvima stečenim kroz projekte u zemljama EU.

U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih možete:

*zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana
*zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila
*predati zahtjev za izradu putovnice, vozačke dozvole
*obaviti prijavu/upis rođenja djeteta u maticu rođenih, evidenciju državljanstva, prijaviti prebivalište novorođenog djeteta, regulirati  zdravstveni status novorođenog djeteta
*izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi
*pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci
*naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
*zatražiti elektroničku radnu knjižicu
*registrirati se kao potencijalni posloprimac
*provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja
*pribaviti potvrde od REGOS-a
*provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima
*zatražiti elektronički izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka
*pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima
*provjeriti svoje podatke u OIB sustavu
*sudjelovati u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
*pribaviti e-potvrdu koja pokazuje da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Sustav e-Građani se kontinuirano nadopunjuje novim uslugama. 

Poruke i obavijesti koje možete primati u svoj Osobni korisnički pretinac:

*isteku osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili registracije vozila
*biračkom mjestu
*pravima iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
*pravima za vrijeme nezaposlenosti
*cijepljenju kućnih ljubimaca
*novom dokumentu u sustavu eSPIS
*obračunatom porezu na dohodak
*jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga d.o.o
*početku blokade računa i deblokadi računa

Korisnička podrška
Za rješavanje problema vezanih za kreiranje Osobnog korisničkog pretinca, elektroničke vjerodajnice ePass i mToken obratite se u Kontaktni centar na:
•             072 200027
•             e-mail na: pomoc@e-gradjani.gov.hr

Za probleme u korištenju ostalih elektroničkih vjerodajnica korisnici se trebaju javiti nadležnim institucijama koje su ih izdale (npr. u HZZO za izdavanje Pametne kartice).
 
Za probleme s korištenjem elektroničkih usluga, korisnici se trebaju javiti instituciji koja pruža uslugu (npr. u HZMO za izdavanje e-Potvrde iz mirovinskog sustava).
Kontakte institucija možete pronaći na stranicama njihovih servisa.

TLN